Logo Xmotion

 

 

Wie is Xmotion

 

Stichting Xmotion is een kleinschalige "not for profit" organisatie, zowel in zijn bedrijfsvoering als ook in de aanpak van de aangeboden opvang en ondersteuning.

 

Stichting Xmotion heeft belastingtechnisch de ANBI status, wat betekent dat eventuele giften onbelast blijven.

 

  • Stichting en bestuur
  • ANBI
  • Beloning
  • Jaarverslag/ financieel verslag
  • Doelstelling/ beleid

Gegevens Xmotion

adresgegevens;
naam Stichting Xmotion
adres dr. van der Meerstraat10
7091 CS Dinxperlo
tel: 06-10069289
website: www.xmotion.nl

email: info @ xmotion.nl
Banknr: NL41 INGB 0000 734251
KvK: 24397058 KvK rotterdam
fiscaalnummer: 816886295B01

Bestuursleden

hoofd bestuurder:
J. J. Oldenhof
Gouda

bestuurder:
L. J. van Driel
Oud Beijerland

bestuurder
C.s W. Rosmolen
Zwijndrecht

bestuurder:
M Hofmann
Rotterdam

Een instelling kan alleen een ANBI zijn als zij zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen belang.De Stichtingsactiviteiten van Xmotion zijn voor 100% voor het algemeen belang. Finaciering was tot 2014 voornamelijk uit AWBZ/ PGB gelden. In 2014 wordt actief gewerkt aan fonds en sponsorwerving.
Stichting Xmotion maakt geen winst dan die gebruikt wordt ter investering in haar algemeen nuttige activiteiten en de ontwikkeling daarvan.
Tarieven zijn gebaseerd op een kostprijsberekening.
In geval van sponsoring worden tarieven naar beneden bijgesteld.


Beloning

Bestuur
Aan bestuursleden wordt geen beloning uitgekeerd.

Mangement
Management, marketing en ondersteunende diensten wordt extern ingekocht .

Begeleiders
Xmotion biedt ambulane begeleiders de mogelijkheid als zzper een rekening voor verleende diensten te sturen of een flexibel arbeidscontract aan te gaan
.


Voor wie is Xmotion

Het jaarverslag is hier te downloaden:

PDF Jaarverslag 2012

Het financieel verslag 2012 is hier te downloaden:

PDF Finacieel verslag 2012

 

Beleidsplan

PDF Hier is het beleidsplan te downloaden

Doelstelling

- Xmotion werkt aan de sociale ontwikkeling en zelfredzaamheid van mensen met autisme en/ofadhd.
- Xmotion biedt vakantiemogelijkheden voor mensen met Autisme en/of andere psychiatrische stoornissen.

 

 
Copyright ©2016 Stichting Xmotion